Restrukturering og insolvens

Restrukturering av virksomheten kan være et nødvendig grep for selskapets ledelse, både ved optimalisering av driften og i forbindelse med økonomiske utfordringer.

Restrukturering favner vidt. Forretningsmessig forståelse, i kombinasjon med forståelse av det rettslige handlingsrom er sentralt. Vi har erfaring innenfor restrukturering på ulike nivåer – som rent interne prosesser og ved ulike gjeldsforhandlinger (frivillige og tvungne). Bistanden omfatter her ofte rådgivning til selskapets ledelse og styre.

Vi har jevnlig oppdrag som bostyrer for Vesterålen tingrett.