Offentlige anskaffelser

Regelverket for offentlige anskaffelser av varer, tjenester bygg og anlegg mv. er omfattende og komplisert. Det kreves god kunnskap om regelverket for anskaffelsesprosessen for å unngå å trå feil. Vi bistår både oppdragsgivere og leverandører i denne prosessen.

Vår bistand omfatter blant annet følgende:

  • Kvalitetssikring av leverandørens tilbud
  • Rådgivning til oppdragsgiver før og under anskaffelsesprosessen
  • Bistand til oppdragsgiver/leverandør under forhandling og i evalueringsprosess
  • Bistand ved klage til kofa eller søksmål