Kontrakts- og selskapsrett

Vi bistår alt fra mindre selskaper til større konserner.

Vi arbeider bredt innenfor kontraktsrettens område. Vi kombinerer gode lokalkunnskaper med kommersiell forståelse – i tillegg til kunnskap og erfaring innenfor de aktuelle rettsområder som kontrakten berører.

Viktige mål for oss er at en kontrakt skal være et godt verktøy for samarbeid mellom partene, i tillegg til å skape klarhet og hindre konflikter.

Vi yter også rådgivning i tilknytning til de fleste selskapsrettslige problemstillinger.

Vi har erfaring med å bistå entreprenørselskaper, selskaper innen fiske og havbruk, samt ulike former for holding- og eiendomsselskaper.

Vi bistår herunder innenfor områdene eierstyring og selskapsledelse (Corporate governance).

Vi bistår også jevnlig klienter med ulike transaksjoner. Vi representerer selger- eller kjøpersiden i ulike former for overdragelser. Typisk ved kontraktsforhandlinger, due-diligence, kontraktsutforming, oppgjør og tvister.