Hanne Elise Skare

Advokat Hanne Elise Skare er daglig leder og partner i Advokatfirmaet Øraker, og har vært ansatt i firmaet siden januar 2014.

Hanne Elise Skare har bred erfaring innenfor offentlig forvaltning, og har en svært nyttig erfaring fra arbeid i direktorat, departement og tingrett.

Hun arbeider særlig med problemstillinger relatert til avtalerett og forvaltningsrett / saker overfor offentlig myndighet, arbeidsrett, forening/stiftelser og arv/skifte.

Hun arbeider videre med strukturering av selskaper og generasjonsskifter.

Skare tar i tillegg oppdrag innenfor strafferett, og er tilknyttet Vesterålen tingrett og Hålogaland lagmannsrett som fast forsvarer. Hun tar også oppdrag som bistandsadvokat.

Hun påtar seg regelmessig oppdrag som bostyrer i konkurs- og tvangsoppløsningsbo, samt ved offentlige skifter av dødsbo og ektefellebo.

Arbeidserfaring:
2014-dd
Advokat/Partner, Advokatfirmaet Øraker

2011-2014
Dommerfullmektig Vesterålen tingrett

2011
Rådgiver Miljøverndepartementet

2004- 2010
Seniorrådgiver og fung. underdirektør Arbeids- og velferdsdirektoratet

2003
Konsulent under studiet Fylkesmannen i Buskerud

Utdannelse:
1997-2003

Universitetet i Oslo, Cand.jur

Språk:
Engelsk

Verv og medlemskap:
Fast forsvarer, Vesterålen tingrett og Hålogaland lagmannsrett

Styremedlem Reno-Vest Produksjon AS 

Styremedlem Coop Nordland SA

Portrettbilde av Hanne Elise Skare

Telefon: 470 25 616

Send henvendelse