Fast eiendom

Kjøp og salg av eiendom

Vi bistår ved kjøp og salg av eiendom. Enten som eiendomsmegler, oppgjørsansvarlig, eller som rådgiver for selger/kjøper, typisk ved gjennomgang av kjøpekontrakt.

Eiendomsmeglingsoppdrag og oppgjørsoppdrag skjer i vårt datterselskap Vesterålen Eiendomsomsetning AS.

 

Mangelssaker fast eiendom

Kjøp og salg av fast eiendom involverer ofte store verdier, og dessverre oppstår det ofte tvist mellom kjøper og selger.

Vi har bred erfaring både når det gjelder forhandlinger/mekling og prosedyre innenfor dette rettsfeltet.

 

Utleie og husleietvister – både næring og privat

Det benyttes ofte standardkontrakter til å regulere leieforholdet ved både nærings –og boligutleie. Vi ser ofte at det benyttes slike kontrakter uten at det i særlig grad er tenkt på hvilke punkter/forhold man særlig ønsker å regulere. Vi har bred erfaring om utarbeidelse og «skreddersøm» av leiekontrakter. Vi bistår ved inngåelse av avtalen, mens avtalen løper, og etter avtalens utløp.

Nabotvister

Tvister mellom naboer om grenser, trær byggelinjer mm øker i omfang. Vi har lang erfaring og bred kompetanse innenfor dette feltet, og bistår i alle faser av slike saker.

 

Jordskifte og skjønn

Jordskifte og skjønn er omfattende rettsområder som favner mange ulike saker. Vi har advokater med lang erfaring innenfor dette rettsområdet, og bistår i alle faser av slike saker.