Elise Riibe-Stokland

Elise Riibe-Stokland er ansatt advokat i Advokatfirmaet Øraker AS. Hun har vært tilknyttet firmaet siden 1. september 2020.

Riibe-Stokland har som advokat opparbeidet seg bred erfaring med prosedering av sivile saker og straffesaker i domstol, nemnder og forliksråd. Hun har arbeidserfaring fra offentlig forvaltning, og gjennom dette skaffet seg god kunnskap rundt klagebehandling og øvrig samhandling med offentlig myndighet.

Hun arbeider særlig med saker knyttet til arve- og familierett, avtalerett, arbeidsrett og fast eiendoms rettsforhold.

Riibe-Stokland påtar seg også oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker, samt bostyreroppdrag innenfor konkurs-, ektefelle- og dødsbo.

 

Arbeidserfaring:

2020 – dd.

Advokat/partner, Advokatfirmaet Øraker AS

2015 – 2020

Adv.flm/advokat, Advokatfirmaet Wold AS

2014 – 2015

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Malm AS

2014

Rådgiver, NAV Klageinstans Nord

Utdannelse:

2008 – 2013: Universitetet i Tromsø, master i rettsvitenskap

Språk:
Engelsk

Portrettbilde av Kjartan Kjærvik

Telefon: 480 52 249

Send henvendelse