Arv, skifte og fremtidsfullmakt

Både arveplanlegging og oppgjør av dødsbo krever juridisk kompetanse og kunnskap om mellommenneskelige relasjoner. Vi er opptatt av å finne gode løsninger både for klienter som ønsker bistand til planlegging av alderdom og arv, og de som må gjennom et dødsboskifte.

Arveplanlegging

Vi erfarer at det er viktigere enn noen gang å tenke gjennom arverettslige spørsmål slik at man unngår vanskelige arvesaker, for eksempel om familiehytta.

Å utarbeide et testament vil ofte klargjøre og forenkle denne prosessen. Vi utformer tilpassede testamenter som ivaretar din livssituasjon.

 

Fremtidsfullmakt – et nyttig verktøy

Vi erfarer at flere og flere ser nytten av å skrive en fremtidsfullmakt for seg selv fremfor å bli underlagt Fylkesmannens system for vergemål.

Fullmakten trer i kraft dersom du blir dement eller på annet vis i fremtiden mister samtykkekompetansen. I dagens samfunn kan en slik helsemessig tilstand vare i mange år, og vi erfarer at mange ser fordelene med selv å ha bestemt hvordan man ønsker at livssituasjonen også i denne fasen kan ivaretas på en god måte.

Dødsboskifte

Når et dødsfall inntreffer erfarer vi at mange etterlatte har spørsmål rundt hvordan dødsboet skal gjøres opp, og hvordan arven kan fordeles. Noen ganger finnes det et testament som legger føringer. Andre ganger lurer man på om ektepakten som ligger der har betydning. Det er også spørsmål om man som enke/enkemann kan eller bør sitte i uskiftet bo, og det kan være usikkerhet rundt hvordan arven skal fordeles når det er særkullsbarn inne i bildet.

Våre advokater tilbyr rådgivning om hvordan prosessen bør håndteres, og hva som kan være gode løsninger ut fra den enkeltes situasjon.

Vi bistår også med å gjennomføre selve bobehandlingen av dødsbo i ulike størrelsesordener, og utformer jevnlig skifteavtaler som sluttfører skiftet.

Dersom det oppstår uenighet og tvist i et arveoppgjør, ivaretar vi våre klienters rettslige interesser. Dette omfatter blant annet å fremsette begjæring om offentlig skifte.

Våre advokater oppnevnes jevnlig av retten som bobestyrere i offentlige dødsboskifter.